Minggu, 29 Juni 2014

ANALISIS KESALAHAN BERBAHASAANALISIS KESALAHAN BERBAHASA
SUMBER: LKS “GEGLADHEN BASA JAWA” dening Karyoso
JUDUL CERKAK: PAMIT IBU (terlampir)

A.  Kesalahan Berbahasa Jawa Tataran Fonologi
1.      Tua                   tuwa  
2.      Linggeh           linggih
3.      Pathi                 Pati
4.      Kang                ingkang
5.      Nyang                          menyang
6.      Ki                     iki
7.      Acara                adicara
8.      Bab                   babagan
9.      Rung                durung
10.  Aneng             ana ing
11.  Ra                    ora
12.  Mung               namung
13.  Prawan                        perawan
14.  Ning                nanging
15.  Njur                 banjur
16.  cah                   bocah
17.  Ji                      siji
18.  Dhuk               ndhuk

B.  Kesalahan Berbahasa Jawa Tataran Morfologi
Dak gawe                    dakgawe
Ngendikane                 ngendikanipun
Ngertiya                      ngertia

C.  Kesalahan Berbahasa Jawa Tataran Frasa
Gak mbog rumat                     ora mbog rumat       
Gak nate                                  ora tau
Gak ninggali                            ora ninggali

D.  Kesalahan Berbahasa Jawa Tataran Klausa
Ibune Sumiyem di gladhang menyang kantor desa kono.
Koreksi: Ibune Sumiyem di gladhang lunga menyang kantor desa kono.

E.  Kesalahan Berbahasa Jawa Tataran Sintaksis
1.        Sumiyem matur marang ibune kang suwe ora nate ketemu.
Koreksi: Sumiyem matur kaliyan ibu ingkang sampun dangu mboten nate kepanggih.

2.        Wiwit wektu iku ibune wis gak nate ngurusi Sumiyem.
Koreksi: Wektu iku ibune wis ora tau ngurusi Sumiyem.

3.        Umure lagi papat lima kok!
Koreksi: Umure lagi patangpuluh lima kok!

4.        Nyang Jakarta arep ngapa ta, Yem?
Koreksi: Lunga menyang Jakarta arep ngapa ta, Yem?

5.        Wong urip ki rak usah neka-neka!
Koreksi: Wong urip kuwi ora usah neka-neka!

6.        Wong ibu ki ra kerja dhewe!
Koreksi: Wong ibu iki ora kerja dhewe!


7.        Kowe kuwi duwe anak ji ae gak mbok rumat!
Koreksi: Kowe kuwi duwe anak siji wae ora mbok rumat!

8.        Ibumu ditinggal mati bapakmu ki ra entuk apa-apa!
Koreksi: Ibumu ditinggal mati bapakmu ora entuk apa-apa!

9.        Inggih ndara ibu, mangke ngangge Mercy, BMW, napa Fortuner?
Koreksi: Inggih ndara ibu, mangke ngangge Mercy, BMW, punapa Fortuner?

10.     Bojoem mati gak ninggali apa-apa, malah sawahku dhewe tak dol tak nggo nyekolahna putuku!
Koreksi: Bojomu mati ora ninggali apa-apa, malah sawahku dhewe tak dol kanggo nyekolahna putuku!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar